Konfliktlinjer i narkotikapolitiken – 26 april

Narkotikapolitiskt Center är ett nätverk bildat av 16 organisationer, varav IOGT-NTO är en. NPC arbetar som en tankesmedja med analys, debatt och folkbildning för att bidra till en human, restriktiv narkotikapolitik. Peter Moilanen, som är chef för NBC, kom till oss för att berätta om en brytningstid i narkotikapolitiken med många konfliktlinjer, till exempel om …

Konfliktlinjer i narkotikapolitiken – 26 april Läs mer »

Stadsmuseet 29 mars

Stockholms stadsmuseum är verkligen värt ett besök! Denna gång fokuserade vi på utställningen om Bellmans Ulla Winblad. Hon hette egentligen Maria Christina Kiellström och kallades Maja Stina. I utställningen får man följa Maja Stinas liv så som hon själv berättar om det och kan lätt konstatera att hon levde ett liv i både skam och …

Stadsmuseet 29 mars Läs mer »

En dag för jämställdhet – 8 mars

Internationella kvinnodagen firade vi tillsammans med Maj-Lis Lööw, tidigare bland annat ordförande för S-kvinnor, riksdagsledamot, invandrarminister, EU-parlamentariker och ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Hon visade med många exempel att mycket har hänt sedan kvinnorna fick rösträtt för 100 år sedan. Attityder om manligt och kvinnligt, lagstiftning, praktiska förutsättningar som särbeskattning och utbyggd barnomsorg, ”varannan damernas” i …

En dag för jämställdhet – 8 mars Läs mer »

Vad gör CAN? – 1 mars

Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum med 50 medlemsorganisationer och med statligt stöd för uppdraget att ”följa och sprida kunskap om konsumtion och skadeutveckling för alkohol och andra droger”. Det berättade CAN:s direktör Charlotta Rehnman Wigstad när hon besökte oss och presenterade arbetet med forskning, drogvaneundersökningar och information i många olika …

Vad gör CAN? – 1 mars Läs mer »

Musikkul – 22 februari

P g a sjukdomsfall bland de medverkande i det planerade programmet fick vi göra en hastig omkastning och därför blev det ett Melodikryss med Bosse. Som vanligt sattes vi på kluriga prov med ett blandat musikutbud och utmanande frågor. Som vanligt en trevlig kväll där igenkänning och slutledning inte alltid stämmer överens.

Årsmöte 8 februari

För andra gången hölls föreningens årsmöte digitalt och det fungerade alldeles utmärkt. 16 medlemmar och ett par gäster hade mött upp och kunde konstatera att föreningsverksamheten varit lika frekvent som innan pandemin, t o m med en del nya inslag. Mötet leddes förtjänstfullt av Pia Magnusson. Förutom förhandlingarna, uppmärksammades ett antal jubilarer som alla tackades …

Årsmöte 8 februari Läs mer »

Musikleken 1 februari

Vi valde att också i år genomföra tävlingen digitalt. Då en del sjukdom hade infunnit sig i leden var vi en liten tapper skara som tog itu med uppgifterna. Tolv frågor av varierande svårighetsgrad, ett musikbildspel, en bildgåta och ett musikquiz ställde oss på svåra prov. Vi skiljdes åt i förvissningen om att vi gjort …

Musikleken 1 februari Läs mer »