Rättsstatens principer och hoten mot dem 19 mars

Juristen Anna Nitzelius från Akavia (tidigare Jusek) kom till oss för att diskutera rättsstatens principer och hur de hotas inte bara i omvärlden utan även i vårt land. Principer i våra grundlagar om rättssäkerhet, att den offentliga makten lyder under lagen och att våra lagar ska tillämpas på ett likartat sätt ifrågasätts idag på ett sätt som oroar. Vi diskuterade många små exempel – korta utredningstider och utredningar som förutsätts komma med önskade förslag, bristande respekt för lagrådet, JO och andra rättsliga instanser – som tillsammans väcker oro och gör det nödvändigt att öka vaksamheten.