Föreningsmöte 12 mars

På första föreningsmötet efter årsmötet rapporterades att en motion skickats in till distriktet och hur det går i studiecirkeln. Då vi gått igenom dagens punkter så spånade vi inför höstens programpunkter.