Länkar

Här hittar du några länktips som kan vara intressanta.

IOGT-NTO-rörelsen
IOGT-NTO arbetar för en restriktiv alkoholpolitik. Vi utmanar alkoholnormen och stärker människor som påverkas negativt av sitt eget eller någon annans missbruk. Vi uppmärksammar den senaste forskningen inom ämnet alkohol och arbetar hållbart och förebyggande med olika typer av social verksamhet för barn, unga och vuxna.
Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF, är en organisation av unga, för unga. Här utvecklas du, förverkligar och driver idéer om ungas styrka och nykterhet. UNF är mer än en klubb för nykterister, mer än en motpol till alkoholnormer. Vi är en folkrörelse, en kraft för samhällets och ungas utveckling.
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
Det är väldigt enkelt egentligen. Att vara scout är att göra sitt bästa för att bli den bästa versionen av sig själv. Att tillsammans med sina kompisar uppleva spännande äventyr och testa nya saker.
Att vara scout i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund är att utmana sig själv, samhället och den rådande alkoholnormen. Att vara scout är att leda sig själv och andra och ha roligt tillsammans.
Junis
Junis arbetar med att skapa opinion och påverka beslutsfattare för att stärka barns rättigheter. Vi vill att alla barn ska få växa upp i en trygg och nykter miljö, i ett samhälle där alla barn inkluderas och får utvecklas.

Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Erbjuder ett stort och varierat utbud av studiecirklar och
kulturaktiviteter. Kolla in studieavdelningens utbud.
Nykterhetshistoriska Sällskapet
Nykterhetshistoriska Sällskapet, bildat den 7 oktober 2014, är en sammanslutning av fysiska och juridiska personer med uppgiften att för nuvarande och kommande generationer beskriva och levandegöra nykterhetssträvandenas – här avses såväl alkohol som narkotika – historia och kulturhistoria i Sverige och i andra länder samt belysa den roll dessa nykterhetssträvanden spelat för utvecklingen av samhället.
I begreppet nykterhetssträvanden ingår allt det som enskilda människor och sammanslutningar arbetat med för att skapa det bättre samhället, ett samhälle fritt från droger. I dessa strävanden ingick arbete för demokrati, för fred och broderskap mellan folken, social verksamhet, folkbildning i vid mening, fysisk aktivitet liksom skapandet av ett sunt nöjesliv där bland annat medlemmarnas egna insatser inom sång, musik och teater uppmuntrades.

Medlemskap beviljas den som är beredd att stödja Nykterhetshistoriska Sällskapets syften.
Accent
IOGT-NTO:s medlemstidning Accent är den främsta källan till information inom alkohol- och narkotikaområdet. Här hittar du webbversionen, podd mm.
Folkhögskolor
Tollare
Tollare ligger i herrgårdsmiljö på Värmdö (ca 20 min med buss från Slussen), en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall,  fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana.
Tollare är en internatskola med läsårslånga kurser för cirka 120 elever. Dessutom finns plats för distanskurser, korta kurser och konferenser. Tollare ägs och drivs av IOGT-NTO. Skolan erbjuder därför en unik frizon, där friheten från alkohol och andra droger är naturlig och självklar. Rökning sker endast på anvisad plats.
De socialpedagogiska kurserna är ett signum för Tollare.

Wendelsberg
På Wendelsbergs folkhögskola kan du skaffa dig gymnasiekompetens eller förbereda dig för ett yrkesliv med teater. Vi har också ledarutbildningar för olika behov. På Wendelsberg får du det bästa av två världar. Här blandas en ungdomlig och livlig atmosfär med en miljö och arkitektur med anor från förra sekelskiftet. Resultatet gör att Wendelsberg inte liknar någon annan folkhögskola. Huvudbyggnaden är ett gammalt träslott från slutet av 1800-talet, med en näst intill surrealistiskt vacker interiör signerad husets första ägare; industrimannen Bruno Wendel. Nu undervisar vi engelska i hans gamla biljardrum och kemi i stallet. Skolan har ett stort internat för dig som behöver någonstans att bo under din studietid.
På Wendelsberg är skådespelar- och musikalartistutbildningen ett kännetecken.