Kerstin Hesselgren 17 oktober

Årets bok från en av våra medlemmar, tillika skriftställare, Anders Johnson, handlade om Kerstin Hesselgren, liberal politiker från Gästrikland. På sedvanligt intressant manér fick vi följa Kerstin Hesselgrens arbete både när det gäller svensk socialpolitik och utrikespolitiska frågor. Hon var också den första kvinnan att väljas in i riksdagens första kammare.