Musikleken 1 februari

Vi valde att också i år genomföra tävlingen digitalt. Då en del sjukdom hade infunnit sig i leden var vi en liten tapper skara som tog itu med uppgifterna. Tolv frågor av varierande svårighetsgrad, ett musikbildspel, en bildgåta och ett musikquiz ställde oss på svåra prov. Vi skiljdes åt i förvissningen om att vi gjort vårt bästa och i tron att det mesta var rätt.