Årsmöte 8 februari

För andra gången hölls föreningens årsmöte digitalt och det fungerade alldeles utmärkt. 16 medlemmar och ett par gäster hade mött upp och kunde konstatera att föreningsverksamheten varit lika frekvent som innan pandemin, t o m med en del nya inslag. Mötet leddes förtjänstfullt av Pia Magnusson.

Förutom förhandlingarna, uppmärksammades ett antal jubilarer som alla tackades för sitt mångåriga engagemang med diplom och blomstercheckar. De som hyllades var Maj-Britt Franzén, 90 år som medlem, Irene Lindgren, 75 år som medlem samt Per Åke Lundin, Maria Skans och Bill Önneflod, alla 50 år som medlem. Dessutom fick Ingela Klangsäter Wrebo styrelsens specialutmärkelse som tack för sitt arbete med att hitta trevliga aktiviteter för daglediga.