Våra Gårdar

Britt-Marie Börjesgård, byggnadsantikvarie på Jönköpings läns museum och ordförande i Våra gårdar besökte oss.

Britt-Marie gav oss en fin berättelse om i våra ordenshus historia och betydelse för föreningsverksamheten.