21 september – Föreningsmöte med besök av Jan-Ove Ragnarsson

Höstens första föreningsmöte genomfördes där en uppmaning att delta i årets digitala Världens Barn-insamling var en av de viktigaste punkterna.

Efter mötet besöktes vi – digitalt förstås – av Jan-Ove Ragnarsson, som sedan kongressen i somras är invald i förbundsstyrelsen. Jan-Ove är dock ingen nybörjare utan är uppvuxen inom rörelsen.

Det blev ett givande samtal om bland annat den beslutade strategin, ekonomin och det vikande medlemsantalet.