Vad gör CAN? – 1 mars

Centralförbundet för Alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, är ett nationellt kompetenscentrum med 50 medlemsorganisationer och med statligt stöd för uppdraget att ”följa och sprida kunskap om konsumtion och skadeutveckling för alkohol och andra droger”. Det berättade CAN:s direktör Charlotta Rehnman Wigstad när hon besökte oss och presenterade arbetet med forskning, drogvaneundersökningar och information i många olika kanaler. CAN har svar på det mesta om svenskarnas drogvanor men ännu inte på varför våra ungdomar dricker allt mindre alkohol. Statistik, forskningsrapporter och mycket mer finns på www.can.se