En dag för jämställdhet – 8 mars

Internationella kvinnodagen firade vi tillsammans med Maj-Lis Lööw, tidigare bland annat ordförande för S-kvinnor, riksdagsledamot, invandrarminister, EU-parlamentariker och ledamot i IOGT-NTO:s förbundsstyrelse. Hon visade med många exempel att mycket har hänt sedan kvinnorna fick rösträtt för 100 år sedan. Attityder om manligt och kvinnligt, lagstiftning, praktiska förutsättningar som särbeskattning och utbyggd barnomsorg, ”varannan damernas” i politiska församlingar har gjort Sverige betydligt mer jämställt. Men Maj-Lis visade också att mycket återstår att göra, inte minst för att vi ska få jämställda löner och ett samhälle utan mäns våld mot kvinnor.