Musikleken Stc 2 24 januari

Andra studiecirkelträffen inför Musikleken. Temat i år är Öarnas musik. Andra träffen tog upp de nordliga öarna. Färöarna med Eivor Palsdottir, Gotland med Susanne Alfvengren och Ainbusk, Åland med Sofie Asplund, Poporkestern Åland och Kvinnfolk, Grönland med Nanook och Irland med The Dubliners fick vi bekanta oss med.