Musiklekan 7 februari

Vi träffades hemma hos Bosse för att tävla. Efter samvaro med en bit mat vidtog tävlingen. Varierade frågor kring en musik som före studiecirkeln var till största delen olyssnad av oss gjorde att vi upplevde tävlingen som svår. Vi gjorde ändå så gott vi kunde och hade kul under tiden.Någon framskjuten placering räknar vi inte med.