Kristina Sperkova 4 oktober

Kristina Sperkova gav oss en engagerad och engagerande rapport från Movendi Internationals kongress veckan innan. Organisationen, där Kristina är ordförande och IOGT-NTO en av 141 medlemsorganisationer, finns nu i 54 länder på alla kontinenter och har officiell status i Världshälsoorganisationen WHO. Vid kongressen antogs en ny strategisk plan. I den ingår insatser för att bygga sociala rörelser, påverkansarbete, dokumentation av alkoholindustrins agenda, att ersätta alkoholnormen med en alkoholfri norm, evidensbaserad prevention, riktlinjer för stöd och behandling samt att öka medvetenheten om alkohol som hälsoproblem. Inom alla områdena finns nu riktlinjer och förslag, baserade på kunskap om metoder som fungerar och tack vare modern teknik lätt tillgängliga för medlemsorganisationerna.