Hatet och hotet 25 april

Med rubriken som ledord samtalade Anna Carlstedt, Åsa Hagelstedt och Göran Hägerdal om demokratin och folkbildningen i det nya politiska klimatet. Hur påverkar paradigmskiftet folkrörelsernas roll och riskerar vår framtid nu att kraftigt beskäras. Samtalet gav inga svar på frågan, men väl många intressanta vinklar, både personliga och mer generella.