Elin Lundgren, riksdagsledamot / ECPAT 12 oktober

Vi fick besök av Elin Lundgren, riksdagsledamot sedan 2010 och styrelseledamot i ECPAT i fem år.

Elin delade med sig av sin vardag i Sveriges riksdag. Sverige firar 100 år av demokrati 2022. 1979 fick den sista gruppen i samhället rösträtt (personer med funktionshinder). Tisdagar till torsdagar är det verksamhet i riksdagen. Måndag och fredag betyder besök på andra platser, t ex hos myndigheter. Elin är ordförande i riksdagens nykterhetsgrupp som består av 8 personer. De anordnar öppna arrangemang, talar med riksdagsrestaurangen om alkoholfritt, m m. Enligt Elin har 2-3 personer alkoholproblem på hennes arbetsplats.

Hon talade också engagerat om sitt arbete inom ECPAT (End Child Prostitution And Trafficking) som grundades 1990 i Thailand. Finns i 100 länder och organisationen ägs av 14 medlemsorganisationer. Under 20 år har 120 miljoner barn (både flickor och pojkar) utsatts för övergrepp. Fokus i Sverige för ECPAT är övergrepp på nätet. På ECPATs hemsida hittar man en Hotline för snabb kontakt. Där finns också aktuella rapporter, kontaktvägar för vuxna och barn samt experthjälp med att plocka bort bilder från nätet. 600 000 bilder är nu raderade från nätet. Internationellt samarbete, lagstiftning, samarbete med privat sektor (bank- och bredbandsmarknaden) samt information till barn/lärare/föräldrar/andra vuxna är det förebyggande arbetet.