6 oktober – Föreningsmöte

Månadens ordförande Susanne ledde mötet som behandlade inkomna skrivelser och rapporter samt diskuterade vi kommande verksamhet. Mötet genomfördes digitalt.