29 oktober – Thielska galleriet

På morgonen den 29e skärpte Region Stockholm regelverket kring Covid 19. Museibesök mm avråddes. Detta innebar att vi med kort varsel tvingades ställa in vårt första fysiska möte på länge. Beklagligt, men vi är noga med att följa myndigheternas rekommendationer.