23 februari – Bilkåren – en del av Sveriges totalförsvar

Frivilliga behövs vid kriser! Det fastslog Eva Blomqvist, generalsekreterare för Bilkåren när hon deltog i 14 Junis tisdagsträff. Bilkåren är en av Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer och har som huvuduppgift att utbilda förare till försvarsmakten och samhällets krisberedskap. Ledning och logistik står också högt på agendan. Varje år utbildar Bilkåren ca 600 personer och sedan drygt 10 år tillbaka kan både kvinnor och män vara medlemmar i organisationen. Förutom en inblick i Bilkårens arbete, fick vi också en påminnelse om vad som bör finnas i det privata krismedvetandet, t ex en låda med mat och andra förnödenheter.