13 oktober – Glamour I huvudet på en regionpolitiker

Mats Gunnarsson, regionråd i Örebro berättade om sin vardag i politiken. Det blev ett spännande panorama av frågor i stort och smått. Här fanns allehanda viktiga beslut och tillfälligheter som påverkar vardagen, vi fick oss till livs allt från vikten av en skrivares placering till alkohol – och narkotikafrågornas närvaro och aktualitet i det regionala arbetet. Mötet genomfördes digitalt.