13 april – Alkohol och coronapandemin

Per Leimar från IOGT-NTO-förbundet gästade oss digitalt och presenterade den senaste forskningsrapporten. Rapporten innehåller kapitel med följande rubriker:
– Medicinska och beteendemässiga effekter av alkohol som påverkar smittspridningen av coronaviruset
– Alkoholkonsumtion, sociala problem och pandemin
– Regeringars åtgärder under pandemin och alkoholindustrins agerande
– Rekommendationer

Rapporten bekräftar att alkoholen utgör en betydande faktor i smittspridningen och att de huvudaktörer som kan begränsa effekterna ofta gör för lite och fel saker.

Rapporten finns för nedladdning på IOGT-NTO:s hemsida under rubriken forskning.