Vad kan FN göra? 20 februari

Förenta Nationerna, som bildades efter andra världskriget för att upprätthålla fred och säkerhet, främja Internationellt samarbete och mänskliga rättigheter, har ingen lätt uppgift i dagens polariserade värld. Emma Karlsson, politisk sekreterare i riksdagen, gav oss en fin överblick över FN:s uppgifter och arbetet i de olika FN-organen som inledning till en givande diskussion om FN:s möjligheter och svårigheter idag. Trots problem med byråkrati och tröghet, bristande resurser och politiserat arbete på grund av vetorätten i säkerhetsrådet var vi överens om att FN fortfarande gör nytta och har en viktig roll att spela för att öka sammanhållningen mellan världens länder.