Svenska industrisnillen 1 november

Skriftställaren, tillika vår egen medlem, Anders Johnson berättade om sin bok Svenska industrisnillen, som fokuserar på snillen i slutet av 1800-talet fram till 1:a världskriget. Namn som Lars Magnus Eriksson, Alfred Nobel och Gustaf de Laval nämndes, liksom de företag de lade grunden till och som är verksamma än idag. Påfallande få kvinnor fanns med, men i flera fall har det framgått i efterhand att snillenas hustrur varit mycket insatta och delaktiga i uppfinningarna och skapandet av företagen. Vi ser fram emot nästa bok!