Promenad vid Tollare 13 juni

Årets traditionella ”födelsedagsutflykt” företogs i det nybyggda området på Tollare. Vi tog en tur genom ”Tollarebyn” och försökte lokalisera var vår sommarstuga tidigare låg. Det var inte lätt, men vi lyckades identifiera några geografiska riktpunkter för att kunna vara säkra på det rätta stället. Vi lotsades med säker hand runt av Lotta och Kalle, som förtjänstfullt såg till att vi avslutade med fika i Grindstugan.