26 februari -Kristina Sperkova – Movendi International

Ordföranden för Movendi International (fd IOGT International) Kristina Sperkova gästade oss och berättade om Movendis arbete, som i första hand är inriktat på internationellt  påverkansarbete i alkoholfrågan. Man har lyckats uppnå status och respekt inom t ex FN och WHO, där man numera är en självklar deltagare. En nyckel till framgång är att man påvisat att alkoholen spelar en viktig roll för att uppnå resultat i 14 av de 17 mål för hållbar utveckling som FN antagit. Namnbytet till Movendi fick också en förklaring och själva namnet betyder rörelse eller sätt att leva.