Kongressen på 5 kvart 19 september

Bosse, Kjell-Ove och Helena gick i genom vad som beslutades på sommarens kongress i Uppsala. De andra ombuden från distrikt Öst, nya distriktsordförande för Öst Filip Nyman och kongressens presidium var inbjudna till mötet. Bra diskussioner om besluten och utgången för föreningens tre motioner.