IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete 28februari

Johanna Davén kom till oss och berättade i ord och bild om IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. I Sydostasien och Sri Lanka, i Östafrika och på Balkan samarbetar hon och hennes medarbetare med 15 lokala partnerorganisationer i insatser för att informera om och motverka alkohol som utvecklingshinder. Johanna är relativt ny som generalsekreterare för den ideella föreningen IOGT-NTO-rörelsen men har gedigen erfarenhet från utvecklingssamarbete med andra organisationer, framför allt i Afrika. Nu leder hon arbetet inom vår rörelse tillsammans med tio medarbetare, några i Stockholm och några på de båda regionkontoren i Thailand och Tanzania.

Den nya svenska regeringen har skurit ner biståndsanslaget, och det drabbar även IOGT-NTO-rörelsen, men Johanna var glad över att ha kunnat klara minskningen utan att det drabbat partnerorganisationerna. Förutom intressant information bjöd hon som avslutning på ett lättsamt quiz och en uppmaning till alla att bidra till arbetet genom att bli månadsgivare.