9 februari – Årsmöte 2021

För första gången i föreningens historia hölls årsmötet digitalt. Det fungerade alldeles utmärkt och demokratin kunde säkerställas genom att alla röstade med tummen upp eller tummen ner.

Verksamheten under 2020 lades med godkännande till handlingarna och vi kunde konstatera att vi trots rådande pandemi kunnat genomföra ganska många aktiviteter, om än på ett annorlunda sätt.

Arbetsplanen för 2021 fastställdes och även den är coronaanpassad med många digitala möten och sedan flera utomhus aktiviteter.

Styrelsen fick förnyat förtroende och ser ut så här:
Ordförande:    Vi fortsätter att cirkulera ordförandeskapet
V ordförande: Birgitta Olli
Kassör:             Bo Högstedt
Sekreterare:   Roland Karlsson
Studieledare:  Maria Skans
Ledamöter:     Susanne Malmberg
                        Eva Åhlström