4 maj – Föreningsmöte

Mötet ägnades huvudsakligen åt att spåna programidéer inför hösten. Vi skärskådade också några av motionerna till kongressen och samtalade om kongressen och dess genomförande som i år sker digitalt. Två medlemmar har valt till ombud på kongressen.