21 maj – Folknykterhetens dag

I avsaknad av firande på Skansen togs initiativet till ett webbsänt firande tillsammans med Nykterhetshistoriska Sällskapet. Kl 14.00 anslöt alla som ville till det digitala mötesrummet, det var ca 30 personer från runt om i landet.

Mötet inleddes med välkomsthälsning av NHS ordförande Karin Hagman. Delar av nykterhetsorkestern VirrVarr(Ylva, Lars-Ola och Per) inramade det hela med folkmusik. Inledningsvis bjöds Tierpspolska. IOGT-NTO:s förbundsordförande Johnny Mostacero framförde en hälsning och därefter tog Anna Carlstedt vid och berättade om rösträtts- och nykterhetskämpen Emilie Rathou. Mötet avslutades med musik av VirrVarr.

Det blev en trevlig knapp timma med mersmak för fler digitala föreläsningar. Hela mötet spelades in och kan ses via NHS hemsida.