2 november – Anna Whitlock – reformpedagog och rösträttsledare

Anders Johnson berättade om Anna Whitlock, som var verklighetens Fröken Friman (tv-serie på SVT) och en av dåtidens kändisar som bl a umgicks med Ellen Key.

Anna var en liberal rösträttskämpe och flera platser i Stockholmstrakten bär hennes namn; t ex Anna Whitlocks gymnasium och den nyligen invigda Anna Whitlocks park i Djursholm.