2 mars – Föreningsmöte

Vi diskuterade inkomna skrivelser och kommande program. Vi diskuterade också ingående motionen om Skansen som vi ska skicka till kongressen.