19 oktober – En ny alkoholpolitik – utan strategi men med hot om gårdsförsäljning! Hur blir framtiden?


iksdagsledamot och SLAN:s ordförande Pia Steensland (Kd) berättade om de aktuella utmaningarna i alkoholpolitiken och arbetet i Socialutskottet. Vi hann också beröra SLAN:s arbete och Alkoholpolitiskt Forums lyckosamma digitala seminarier under pandemin.