1 december – Föreningsmöte

Årets sista föreningsmöte genomfördes digitalt och ägnades till största delen åt programplanering för våren eller rättare sagt åt att spåna program. Vi lyckades få fram många bra alternativ för både fysiska och digitala möten. Pandemins fortsättning får avgöra hur verksamheten kommer att se ut.